Học tiếng nhật sơ cấp:BÀI 4 – そちらは何時から何時までですか?

Học tiếng nhật sơ cấp:BÀI 4 – そちらは何時から何時までですか?

  1. Từ vựng :
TT Từ vựng Chữ Hán Ý nghĩa
1 おきます 起きます dậy, thức dậy
2 ねます 寝ます ngủ
3 はたらきます 働きます làm việc
4 やすみます 休みます nghỉ, nghỉ ngơi
5 べんきょうします 勉強します học
6 おわります 終わります kết thúc, xong
7 ぎんこう 銀行 ngân hàng
8 ゆうびんきょく 郵便局 bưu điện
9 としょかん 図書館 thư viện
10 びじゅつかん 美術館 bảo tàng mỹ thuật
11 いま bây giờ
12 いちじ 一時 1 giờ
13 いっぷん 一分 1 phút
14 はん 1 nửa
15 なんじ 何時 mấy giờ
16 なんぷん 何分 mấy phút
17 ごぜん 午前 trước 12 giờ trưa, sáng
18 ごご 午後 sau 12 giờ trưa, chiều
19 あさ buổi sáng
20 ひる buổi trưa
21 ばん buổi tối
22 おととい hôm kia
23 きのう hôm qua
24 きょう hôm nay
25 あした ngày mai
26 あさって ngày kia
27 けさ sáng nay
28 こんばん 今晩 tối nay
29 やすみます 休み nghỉ, nghỉ phép
30 ひるやすみ 昼休み nghỉ trưa
31 まいあさ 毎朝 hàng sáng
32 まいばん 毎晩 hàng tối
33 まいにち 毎日 hàng ngày
34 げつようび 月曜日 thứ 2
35 かようび 火曜日 thứ 3
36 すいようび 水曜日 thứ 4
37 もくようび 木曜日 thứ 5
38 きんようび 金曜日 thứ 6
39 どようび 土曜日 thứ 7
40 にちようび 日曜日 chủ nhật
41 なんようび 何曜日 thứ mấy
42 ばんごう 番号 số ( điện thoại, số phòng)
43 なんばん 何番 số mấy
44 ~ から ~ từ
45 ~まで ~ đến
46 ~ と~
47 そちら phía ông/ phía bà
48 たいへんですね 大変ですね anh/chị vất vả quá
49 えーと ừ, à (từ đệm trong hội thoại khi đang nghĩ
nhiều điều muốn nói)
50 デパート cửa hàng bách hoá
51 おねがいします お願いします phiền anh/chị
52 かしこまりました tôi hiểu rồi
53 おといあわせのばんごう お問い合わせの番号 số điện thoại mà ông bà muốn hỏi
54 どうもありがとうございました cảm ơn
55 ニューヨーク New York
56 ペキン Bắc Kinh
57 ロンドン Luân Đông
58 バンコク Băng Cốc
59 ロサンゼルス Los Angeles
  1. Kanji
  1. Ngữ pháp
Mẫu câu Ý nghĩa – cách dùng Ví dụ
Động từ ます cấu thành vị ngữ của câu. Thể hiện thái độ
lịch sự của người nói đối với người nghe.
私は毎日(まいにち)べんきょうします。
Tôi học mỗi ngày.
1. Vます
2.Vません
3.Vました
4.Vませんでした
1. Động từ khẳng định
2.Động từ phủ định
3. Động từ quá khứ
4. Động từ quá khứ phủ định.
1.毎日ご飯(は)んをたべます。
Mỗi sáng tôi đều ăn cơm.
2. 毎日肉(にく)をたべません。
Hằng ngày tôi không ăn thịt.
3. 今朝(けさ)6時に起(お)きました。
Sáng nay tôi đã thức dậy lúc 6h.
4. きのう勉強(べんきょう)しませんでした
Hôm qua tôi đã không học.
N (thời gian) に+ V làm gì vào lúc nào 6時半におきます。
Tôi thức dậy lúc 6 rưỡi.
N1からN2まで từ N1 đến N2 cả về thời gian hoặc địa điểm 3時から6時まで働(はたら)きます。
Tôi làm việc từ 3h đến 6h.
N1とN2 N1 và N2. Nối 2 danh từ với nhau 銀行ぎんこうの休みは土曜日(どようびと)日曜日(にちようび)です。
Ngày nghỉ của ngân hàng là thứ 7 và chủ nhật.
~~~ ね Thể hiện sự đồng tình của người nói đối với
người nghe, cũng có khi thể hiện sự kì vọng
của người nói vào sự đồng ý của người nghe.
毎日10時まで勉強します。
Mỗi ngày tôi đều học đến 10h.
大変(たいへん)たいへんですね
Chăm chỉ nhỉ.
今(いま)∼時(じ)∼分(ふん)です。 bây giờ là mấy giờ, mấy phút 今(いま)8時(じ)5分(ふん)です。
Bây giờ là 8h5′.

 


>>>> HỒ SƠ VÀ ĐÀO TẠO<<<

+ Bước 1: Ứng viên có nguyện vọng tham gia được tư vấn chi tiết tại văn phòng công ty, nếu đáp ứng được yêu cầu từ phía công ty và xí nghiệp sẽ được hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ.

+ Bước 2: Công ty hướng dẫn người lao động đi khám sức khỏe (bắt buộc khám tại bệnh viện chỉ định)

+ Bước 3: Sức khỏe đã đảm bảo + nộp hồ sơ + đặt cọc thi tuyển + nhập học tại trung tâm đào tạo

+ Bước 4: Công ty đào tạo tiếng + hướng dẫn thi tuyển

+ Bước 5: Thi tuyển trực tiếp với chủ xí nghiệp Nhật Bản + ký hợp đồng lao động
Đơn hàng kỹ sư