Đơn hàng kỹ sư

Đơn hàng kỹ sư Nhật bản cần 2 nam nữ tại tỉnh Tokyo, Gunma Nhật Bản

Đơn hàng kỹ sư Nhật bản cần 2 nam nữ tại tỉnh Tokyo, Gunma Nhật Bản

Ngành nghề tiếp nhận lao động xkld nhật bản là ĐƠN HÀNG KỸ SƯ nên đặc thù công việc nhẹ nhàng, không vất vả cùng với đó là mức thu nhập rất cao bởi người lao động được làm thêm, tăng ca rất nhiều. Đặc biệt tiêu chí tuyển chọn đơn hàng xkld …

Đọc thêm

Tuyển 06 nam kỹ sư cơ khí tại tỉnh Okayma tháng 07/2018

nam kỹ sư cơ khí tại tỉnh Okayma

Ngành nghề tiếp nhận lao động xkld nhat ban là Kỹ sư cơ khí nên đặc thù công việc nhẹ nhàng, không vất vả cùng với đó là mức thu nhập rất cao bởi người lao động được làm thêm, tăng ca rất nhiều. Đặc biệt tiêu chí tuyển chọn …

Đọc thêm

Tuyển nam kỹ sư nhật bản làm tại tỉnh Toyama Nhật bản

Tuyển nam kỹ sư nhật bản làm tại tỉnh Toyama Nhật bản

Ngành nghề tiếp nhận lao động xkld nhat ban là Kỹ sư nên đặc thù công việc nhẹ nhàng, không vất vả cùng với đó là mức thu nhập rất cao bởi người lao động được làm thêm, tăng ca rất nhiều. Đặc biệt tiêu chí tuyển chọn đơn hàng xkld nhật bản này vô cùng …

Đọc thêm

Tuyển 03 nam Kỹ Sư Nông Nghiệp tại tỉnh Hokkaido tháng 10/2017

nam Kỹ Sư Nông Nghiệp tại tỉnh Hokkaido

Ngành nghề tiếp nhận lao động xkld nhat ban là Kỹ Sư Nông Nghiệp nên đặc thù công việc nhẹ nhàng, không vất vả cùng với đó là mức thu nhập rất cao bởi người lao động được làm thêm, tăng ca rất nhiều. Đặc biệt tiêu chí tuyển chọn …

Đọc thêm

Tuyển 03 nam làm kỹ sư kiến trúc tại tỉnh Ishikawa tháng 10/2017

nam làm kỹ sư kiến trúc tại tỉnh Ishikawa

Ngành nghề tiếp nhận lao động xkld nhat ban là Kỹ sư kiến trúc nên đặc thù công việc nhẹ nhàng, không vất vả cùng với đó là mức thu nhập rất cao bởi người lao động được làm thêm, tăng ca rất nhiều. Đặc biệt tiêu chí tuyển chọn …

Đọc thêm

Tuyển 03 kỹ sư kiến trúc tại tỉnh Ishikawa Nhật bản

Tuyển 03 kỹ sư kiến trúc tại tỉnh Ishikawa Nhật bản

Tuyển 03 kỹ sư kiến trúc tại tỉnh Ishikawa Nhật bản Ngành nghề tiếp nhận lao động là Kỹ sư kiến trúc nên đặc thù công việc nhẹ nhàng, không vất vả cùng với đó là mức thu nhập rất cao bởi người lao động được làm thêm, tăng ca …

Đọc thêm

Tuyển kỹ sư – thiết kế CAD làm việc tại Tokyo, Nhật bản

Tuyển kỹ sư - thiết kế CAD làm việc tại Tokyo, Nhật bản

Tuyển kỹ sư – thiết kế CAD làm việc tại Tokyo, Nhật bản Ngành nghề tiếp nhận lao động là Tuyển kỹ sư – thiết kế CAD nên đặc thù công việc nhẹ nhàng, không vất vả cùng với đó là mức thu nhập rất cao bởi người lao động …

Đọc thêm

Tuyển kỹ sư cơ khí làm việc tại Mie Nhật Bản: Không yêu cầu tiếng

Tuyển kỹ sư cơ khí làm việc tại Mie Nhật Bản Không yêu cầu tiếngTuyển kỹ sư cơ khí làm việc tại Mie Nhật Bản Không yêu cầu tiếng

Cơ khí là 1 ngành nghề mà Nhật Bản quan tâm và đầu tư. Hiện nay Nhật Bản đang cần rất nhiều những kỹ sư, kỹ thuật viên ngành này. Cũng chính vì vậy mà nhiều đơn hàng kỹ sư cơ khí không đòi hỏi quá khắt khe ở đầu …

Đọc thêm