Đơn hàng xuất khẩu lao động nhật bản

Tuyển 24 nữ sơ chế thực phẩm lương trên 30 triệu tại tỉnh TOHUKO

Tuyển 24 nữ sơ chế thực phẩm lương trên 30 triệu tại tỉnh TOHUKO

Tuyển 24 nữ sơ chế thực phẩm lương trên 30 triệu tại tỉnh TOHUKO, Ngành nghề xkld nhật bản là Thực Phẩm nên đặc thù công việc nhẹ nhàng, không vất vả cùng

Đọc thêm

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM CẦN 08 NỮ TẠI TỈNH ISHIKAWA

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM CẦN 08 NỮ TẠI TỈNH ISHIKAWA

Ngành nghề xkld nhật bản là Chế biến thực phẩm nên đặc thù công việc nhẹ nhàng, không vất vả cùng với đó là mức thu nhập rất cao bởi người lao động được làm thêm, tăng ca rất nhiều.Các bạn cùng tham khảo đơn hàng bên dưới nhé, nếu tham gia …

Đọc thêm

Đơn hàng chế biến thực phẩm cần 03 nữ PV ngày 016.02.2020

Đơn hàng chế biến thực phẩm cần 03 nữ PV ngày 016.02.2020

Ngành nghề xkld nhật bản là Chế biến thực phẩm nên đặc thù công việc nhẹ nhàng, không vất vả cùng với đó là mức thu nhập rất cao bởi người lao động được làm thêm, tăng ca rất nhiều.Các bạn cùng tham khảo đơn hàng bên dưới nhé, nếu …

Đọc thêm

Đơn hàng Hoàn thiện nội thất cần 02 nam tại tỉnh MIYAZAKI, TT 10.2019

Đơn hàng Hoàn thiện nội thất cần 02 nam tại tỉnh MIYAZAKI, TT 10.2019

Ngành nghề xkld nhật bản là HOÀN THIỆN NỘI THẤT nên đặc thù công việc nhẹ nhàng, không vất vả cùng với đó là mức thu nhập rất cao bởi người lao động được làm thêm, tăng ca rất nhiều.Các bạn cùng tham khảo đơn hàng bên dưới nhé, nếu …

Đọc thêm

ĐƠN HÀNG HÀN XÌ tuyển 02 nam tại tỉnh ISHIKAWA TT 20.10

ĐƠN HÀNG HÀN XÌ tuyển 02 nam tại tỉnh ISHIKAWA TT 20.10

Ngành nghề tiếp nhận lao động xkld nhật bản là HÀN XÌ nên đặc thù công việc nhẹ nhàng, không vất vả cùng với đó là mức thu nhập rất cao bởi người lao động được làm thêm, tăng ca rất nhiều. ĐƠN HÀNG HÀN XÌ CẦN TUYỂN 02 NAM HÀN XÌ   TUỔI 18 …

Đọc thêm

Đơn hàng chế biến thủy hải sản cần 16 nữ tại tỉnh HOKKAIDO, TT 18.09

Đơn hàng chế biến thủy hải sản cần 16 nữ tại tỉnh HOKKAIDO

Ngành nghề xkld nhật bản là CHẾ BIẾN THỦY HẢI SẢN nên đặc thù công việc nhẹ nhàng, không vất vả cùng với đó là mức thu nhập rất cao bởi người lao động được làm thêm, tăng ca rất nhiều.Các bạn cùng tham khảo đơn hàng bên dưới nhé, …

Đọc thêm

Đơn hàng đúc nhựa tuyển nam nữ tại tỉnh AICHI, TT 18.09

Ngành nghề tiếp nhận lao động xkld nhật bản là đúc nhựa nên đặc thù công việc nhẹ nhàng, không vất vả cùng với đó là mức thu nhập rất cao bởi người lao động được làm thêm, tăng ca rất nhiều. THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG XKLĐ NHẬT BẢN ĐƠN HÀNG ĐÚC NHỰA …

Đọc thêm

Đơn hàng chế biến thực phẩm cần 40 nữ tại tỉnh KUMAMOTO tt 17.09

Ngành nghề tiếp nhận lao động xkld nhật bản là đơn hàng chế biến thực phẩm nên đặc thù công việc nhẹ nhàng, không vất vả cùng với đó là mức thu nhập rất cao bởi người lao động được làm thêm, tăng ca rất nhiều. đơn hàng chế biến thực phẩm …

Đọc thêm

ĐƠN HÀNG VỆ SINH TOÀ NHÀ cần nam nữ tại tỉnh TOKYO, TT 11.09

ĐƠN HÀNG VỆ SINH TOÀ NHÀ cần nam nữ tại tỉnh TOKYO

Ngành nghề tiếp nhận lao động xkld nhật bản là VỆ SINH TOÀ NHÀ nên đặc thù công việc nhẹ nhàng, không vất vả cùng với đó là mức thu nhập rất cao bởi người lao động được làm thêm, tăng ca rất nhiều. ĐƠN HÀNG VỆ SINH TOÀ NHÀ CẦN TUYỂN 03 …

Đọc thêm