Đơn hàng lương cao cho nam và nữ tháng 4/2017

Thông báo danh sách đơn hàng xuất khẩu Nhật Bản lương cao tháng 4/2017. Thực tập sinh được đào tạo sau trúng tuyển từ 04-06 tháng, môi trường học tập, sinh hoạt sạch sẽ chuyên nghiệp. Đăng ký trực tiếp tại văn phòng không thông qua trung gian – môi giới.

Đơn hàng lương cao cho nam và nữ tháng 4/2017

1. Đơn hàng nhựa

Nơi làm việc: Tỉnh Aichi
Nội dung công việc: Chăn nuôi vắt sữa bò
Giới tính: Nữ
Số lượng: 03 lao động thi tuyển
Độ tuổi: từ 21-28 tuổi
Tay nghề/ trình độ: Tốt nghiệp cấp 3 trở lên
Yêu cầu khác: Thể lực tốt, cao 1m55 trở lên
Yêu cầu đặc biệt: Chưa kết hôn
Hình thức tuyển: Phỏng vấn trực tiếp
Lương cơ bản: 175.000 Yên (chưa tính tăng ca)
Trợ cấp đào tạo tháng đầu: 60.000 Yên
Thời gian thi tuyển: Ngày 04/04/2017
Lịch xuất cảnh dự kiến: Tháng 08/2017
Lịch chốt danh sách tham gia: Ngày 30/03/2017

2. Đơn hàng mộc xây dựng

Nơi làm việc: Tỉnh MIYAGI
Nội dung công việc: Mộc xây dựng
Giới tính: Nam
Số lượng: 06 lao động thi tuyển
Độ tuổi: từ 22-30 tuổi
Tay nghề/ trình độ: Tốt nghiệp cấp 3 trở lên
Yêu cầu khác: Thể lực tốt, chăm chỉ, chịu được vất vả va nhanh nhẹn
Yêu cầu đặc biệt: Cao 1m63 trở lên, thuận tay phải, không mù màu
Hình thức tuyển: Phỏng vấn trực tiếp
Lương cơ bản: 129.000 Yên (chưa tính tăng ca)
Trợ cấp đào tạo tháng đầu: 60.000 Yên
Thời gian thi tuyển: Ngày 11/04/2017
Lịch xuất cảnh dự kiến: Tháng 08/2017
Lịch chốt danh sách tham gia: Ngày 05/04/2017

3. Đơn hàng tiện linh kiện OTO

Nơi làm việc: Tỉnh OSAKA
Nội dung công việc: Tiện linh kiện oto
Giới tính: Nam
Số lượng: 18 người thi tuyển
Độ tuổi: từ 22-30 tuổi
Tay nghề/ trình độ: Tốt trung cấp kỹ thuật trở lên
Yêu cầu khác: Thể lực tốt, chăm chỉ, chịu được vất vả va nhanh nhẹn
Yêu cầu đặc biệt: Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm tiện NC
Hình thức tuyển: Phỏng vấn trực tiếp
Lương cơ bản: 162.000 Yên (chưa tính tăng ca)
Trợ cấp đào tạo tháng đầu: 60.000 Yên
Thời gian thi tuyển: Ngày 20/04/2017
Lịch xuất cảnh dự kiến: Tháng 09/2017
Lịch chốt danh sách tham gia: Ngày 10/04/2017

4. Đơn hàng vệ sinh tòa nhà

Nơi làm việc: Tỉnh Nagoya
Nội dung công việc: Vệ sinh tòa nhà
Giới tính: Nữ
Số lượng: 09 người thi tuyển
Độ tuổi: từ 18-30 tuổi
Tay nghề/ trình độ: Tốt nghiệp cấp 3 trở lên
Yêu cầu khác: Mắt tốt, chăm chỉ, chịu khó
Yêu cầu đặc biệt: Không yêu cầu
Hình thức tuyển: Phỏng vấn trực tiếp
Lương cơ bản: 148.720 Yên (chưa tính tăng ca)
Trợ cấp đào tạo tháng đầu: 60.000 Yên
Thời gian thi tuyển: Ngày 13/04/2017
Lịch xuất cảnh dự kiến: Tháng 11/2017
Lịch chốt danh sách tham gia: Ngày 06/04/2017

5. Đơn hàng buộc sắt

Nơi làm việc: Tỉnh Saitama
Nội dung công việc: Buộc sắt
Giới tính: Nam
Số lượng: 9 người thi tuyển
Độ tuổi: từ 22-29 tuổi
Tay nghề/ trình độ: Tốt nghiệp cấp 3 trở lên
Yêu cầu khác: Thể lực tốt, chăm chỉ, chịu được vất vả va nhanh nhẹn
Yêu cầu đặc biệt: Có kinh nghiệm hàn hồ quang 1 năm trở lên, cao 1m60 trở lên
Hình thức tuyển: Phỏng vấn trực tiếp
Lương cơ bản: 146.000 Yên (chưa tính tăng ca)
Trợ cấp đào tạo tháng đầu: 60.000 Yên
Thời gian thi tuyển: Ngày 15/04/2017
Lịch xuất cảnh dự kiến: Tháng 12/2017
Lịch chốt danh sách tham gia: Ngày 08/04/2017

6. Đơn hàng giàn giáo

Nơi làm việc: Tỉnh Okayama
Nội dung công việc: Giàn giáo
Giới tính: Nam
Số lượng: 06 người thi tuyển 
Độ tuổi: từ 20-28 tuổi
Tay nghề/ trình độ: Tốt nghiệp cấp 3 trở lên
Yêu cầu khác: Thể lực tốt, chăm chỉ, chịu được vất vả va nhanh nhẹn (ưu tiên người từng đi bộ đội)
Yêu cầu đặc biệt: Không yêu cầu
Hình thức tuyển: Phỏng vấn trực tiếp
Lương cơ bản: 131.000 Yên (chưa tính tăng ca)
Trợ cấp đào tạo tháng đầu: 60.000 Yên
Thời gian thi tuyển: Ngày 15/04/2017
Lịch xuất cảnh dự kiến: Tháng 09/2017
Lịch chốt danh sách tham gia: Ngày 07/04/2017

7. Đơn hàng chăn nuôi, lấy trứng gà

Nơi làm việc: Tỉnh Kumamoto
Nội dung công việc: Chăn nuôi, nhặt trứng gà
Giới tính: Nam
Số lượng: 09 người thi tuyển 
Độ tuổi: từ 18-27 tuổi
Tay nghề/ trình độ: Tốt nghiệp cấp 3 trở lên
Yêu cầu khác: Thể lực tốt, chăm chỉ, khéo lép
Yêu cầu đặc biệt: Có kinh nghiệm làm chăn nuôi, nông nghiệp 
Hình thức tuyển: Phỏng vấn trực tiếp
Lương cơ bản: 130.000 Yên (chưa tính tăng ca)
Trợ cấp đào tạo tháng đầu: 60.000 Yên
Thời gian thi tuyển: Ngày 12/04/2017
Lịch xuất cảnh dự kiến: Tháng 09/2017
Lịch chốt danh sách tham gia: Ngày 05/04/2017

8. Đơn hàng dập kim loại

Nơi làm việc: Tỉnh Kumamoto
Nội dung công việc: Ep, dập kim loại
Giới tính: Nam
Số lượng: 09 người thi tuyển 
Độ tuổi: từ 18-25 tuổi
Tay nghề/ trình độ: Tốt nghiệp cấp 3 trở lên
Yêu cầu khác: Thể lực tốt, chăm chỉ, chịu khó, nhanh nhẹn
Yêu cầu đặc biệt: Đã học trong nguồn (nguồn bài lấy tiếng từ bài 5 trở lên), tốt nghiệp CĐ không yêu cầu học nguồn
Hình thức tuyển: Phỏng vấn trực tiếp
Lương cơ bản: 130.000 Yên (chưa tính tăng ca)
Trợ cấp đào tạo tháng đầu: 60.000 Yên
Thời gian thi tuyển: Ngày 12/04/2017
Lịch xuất cảnh dự kiến: Tháng 09/2017
Lịch chốt danh sách tham gia: Ngày 06/04/2017

9. Điều khiển máy tiện phụ tùng oto

Nơi làm việc: Tỉnh Aichiken
Nội dung công việc: Sản xuất phụ tùng lắp ráp xe oto
Giới tính: Nam
Số lượng: 09 người thi tuyển
Độ tuổi: từ 19-27 tuổi
Tay nghề/ trình độ: Tốt nghiệp cấp 3 trở lên
Yêu cầu khác: Thể lực tốt, chăm chỉ, nhanh nhẹn
Yêu cầu đặc biệt: Biết về cơ khí ngành tiện
Hình thức tuyển: Phỏng vấn trực tiếp
Lương cơ bản: 136.000 Yên (chưa tính tăng ca)
Trợ cấp đào tạo tháng đầu: 60.000 Yên
Thời gian thi tuyển: Ngày 18/04/2017
Lịch xuất cảnh dự kiến: Tháng 09/2017
Lịch chốt danh sách tham gia: Ngày 10/04/2017

10. Đơn hàng dệt may

Nơi làm việc: Tỉnh Kumamoto
Nội dung công việc: May hàng dệt kim, quần áo thun
Giới tính: Nữ
Số lượng: 07 người thi tuyển 
Độ tuổi: từ 18-28 tuổi
Tay nghề/ trình độ: Tốt nghiệp cấp 2 trở lên
Yêu cầu khác: Nhanh nhẹn, khéo léo, chăm chỉ
Yêu cầu đặc biệt: Có kinh nghiệm may 2 năm trở lên
Hình thức tuyển: Phỏng vấn trực tiếp
Lương cơ bản: 124.000 Yên (chưa tính tăng ca)
Trợ cấp đào tạo tháng đầu: 60.000 Yên
Thời gian thi tuyển: Ngày 12/04/2017
Lịch xuất cảnh dự kiến: Tháng 10/2017
Lịch chốt danh sách tham gia: Ngày 06/04/2017

11. Đơn hàng gia công nhựa

Nơi làm việc: Tỉnh AICHI
Nội dung công việc: Gia công sản phẩm nhựa
Giới tính: Nam
Số lượng: 03 người thi tuyển
Độ tuổi: từ 18-25 tuổi
Tay nghề/ trình độ: Tốt nghiệp cấp 3 trở lên
Yêu cầu khác: Thể lực tốt, chăm chỉ, chịu được vất vả va nhanh nhẹn
Yêu cầu đặc biệt: Có kinh nghiệm làm dây chuyền
Hình thức tuyển: Phỏng vấn trực tiếp
Lương cơ bản: 140.000 Yên (chưa tính tăng ca)
Trợ cấp đào tạo tháng đầu: 60.000 Yên
Thời gian thi tuyển: Ngày 14/04/2017
Lịch xuất cảnh dự kiến: Tháng 11/2017
Lịch chốt danh sách tham gia: Ngày 07/04/2017

12. Đơn hàng tháo thi công đường ống

Nơi làm việc: Tỉnh Hiroshima
Nội dung công việc: Thi công đường ống
Giới tính: Nam
Số lượng: 06 người thi tuyển 
Độ tuổi: từ 20-28 tuổi
Tay nghề/ trình độ: Tốt nghiệp cấp 3 trở lên
Yêu cầu khác: Thể lực tốt, chăm chỉ, nhanh nhẹn
Yêu cầu đặc biệt: Có tay nghề hàn, ưu tiên người từng đi bộ đội
Hình thức tuyển: Phỏng vấn trực tiếp
Lương cơ bản: 132.000 Yên (chưa tính tăng ca)
Trợ cấp đào tạo tháng đầu: 60.000 Yên
Thời gian thi tuyển: Ngày 15/04/2017
Lịch xuất cảnh dự kiến: Tháng 09/2017
Lịch chốt danh sách tham gia: Ngày 10/04/2017

13. Đơn hàng HÀN

Nơi làm việc: Tỉnh Hiroshima
Nội dung công việc: Hàn
Giới tính: Nam
Số lượng: 06 người thi tuyển 
Độ tuổi: từ 20-28 tuổi
Tay nghề/ trình độ: Tốt nghiệp cấp 3 trở lên
Yêu cầu khác: Thể lực tốt, chăm chỉ, chịu khó
Yêu cầu đặc biệt: Có tay nghề hàn
Hình thức tuyển: Phỏng vấn trực tiếp
Lương cơ bản: 124.000 Yên (chưa tính tăng ca)
Trợ cấp đào tạo tháng đầu: 60.000 Yên
Thời gian thi tuyển: Ngày 15/04/2017
Lịch xuất cảnh dự kiến: Tháng 09/2017
Lịch chốt danh sách tham gia: Ngày 09/04/2017

14. Đơn hàng trồng rau

Nơi làm việc: Tỉnh Saitama
Nội dung công việc: Trồng rau
Giới tính: Nam
Số lượng: 03 người thi tuyển 
Độ tuổi: từ 20-29 tuổi
Tay nghề/ trình độ: Tốt nghiệp cấp 3 trở lên
Yêu cầu khác: Thể lực tốt, chăm chỉ, nhanh nhẹn, ham học tiếng
Yêu cầu đặc biệt: Không yêu cầu
Hình thức tuyển: Phỏng vấn trực tiếp
Lương cơ bản: 146.000 Yên (chưa tính tăng ca)
Trợ cấp đào tạo tháng đầu: 60.000 Yên
Thời gian thi tuyển: Ngày 03/04/2017
Lịch xuất cảnh dự kiến: Tháng 10/2017
Lịch chốt danh sách tham gia: Ngày 30/04/2017

15. Đơn hàng nhặt trứng gà

Nơi làm việc: Tỉnh OSAKA
Nội dung công việc: Nhặt trứng gà đưa vào dây chuyền
Giới tính: Nữ
Số lượng: 12 người thi tuyển
Độ tuổi: từ 20-28 tuổi
Tay nghề/ trình độ: Tốt nghiệp cấp 3 trở lên
Yêu cầu khác: Chăm chỉ, nhanh nhẹn, yêu thích công việc
Yêu cầu đặc biệt: Không yêu cầu
Hình thức tuyển: Phỏng vấn trực tiếp
Lương cơ bản: 131.000 Yên (chưa tính tăng ca)
Trợ cấp đào tạo tháng đầu: 60.000 Yên
Thời gian thi tuyển: Ngày 14/04/2017
Lịch xuất cảnh dự kiến: Tháng 10/2017
Lịch chốt danh sách tham gia: Ngày 08/04/2017

>>>> HỒ SƠ VÀ ĐÀO TẠO<<<

+ Bước 1: Ứng viên có nguyện vọng tham gia được tư vấn chi tiết tại văn phòng công ty, nếu đáp ứng được yêu cầu từ phía công ty và xí nghiệp sẽ được hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ.

+ Bước 2: Công ty hướng dẫn người lao động đi khám sức khỏe (bắt buộc khám tại bệnh viện chỉ định)

+ Bước 3: Sức khỏe đã đảm bảo + nộp hồ sơ + đặt cọc thi tuyển + nhập học tại trung tâm đào tạo

+ Bước 4: Công ty đào tạo tiếng + hướng dẫn thi tuyển

+ Bước 5: Thi tuyển trực tiếp với chủ xí nghiệp Nhật Bản + ký hợp đồng lao động
Đơn hàng kỹ sư